Tvorím skvelé veci
pre lepší web

Navštívte môj weblog

Apple Pencil and iPad Pro

Čo robím

Neprogramujem. Viem to robiť. Kódim. Lebo to viem. Kreslím. Čo viem. Navrhujem neustále. Píšem, dobre, veľa. Poznám, kto je dobrý v tom, čo robí.

Microsoft Sharepoint

V tomto prostredí som doma. A vy?

Skratky a veci súvisiace

html, css, javascript, perl, php, vbs, ajax, psd, swf, cms, seo, gui...

Pekný newsletter

Viem vytvoriť kód pre funčné responzívne maily vhodné do mailingových kampaní.

Mobilné technológie a web

Zaujíma ma web, mobilné technológie a veľa rokov si píšem na svoj weblog.

Ovládam všeličo

Od PMD 85, cez Sinclair ZX Spectrum, PC až po Mac. Windows, Linux, OS X, iOS, Photoshop, Flash, MS Exchange, Sharepoint Designer, vmware, Acrobat, iMovie...

Testujem a recenzujem

Panasonic, Samsung, LG, Sony, Syabas, Apple, Logitech...

Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
Pozrite sa...

Najradšej robím

Všetko pre krásne weby

Viem to v HTML, CSS, javascripte pekne skombinovať v rôznych prostrediach ako je Apache, IIS, Sharepoint, Wordpress. Zorientujem sa všade dobre, aj v tom najlepšie.

Programovanie

Perl, PHP, javascript, WSH, VBS, Basic a aj Pascal :-)

Oblasti

Grafika: Adobe Photoshop (špecialista)
Bezpečnosť: LAN, firewall, antivíry...
Office: prezentácie a dokumentácia...
Poštové systémy: MS Exchange, Clearswift, linuxové MTA, MUA...
LAN a servery: Active Directory, DNS, VMWARE, Sharepoint...

Starý zákon

Genesis 10

  • 1 Toto je rodopis synu Noeho: Sem, Cham a Jefet.Po potope se jim narodili synove. 2 Synove Jefetovi: Gomer a Magog a Madaj, Javan a Tubal, Mesek a Tiras. 3 Synove Gomerovi: Askenaz a Rifat a Togarma. 4 Synove Javanovi: Elisa a Tarsis, Kitejci a Dodanci. 5 Z nich vzesly ostrovni pronarody v ruznych zemich, pronarody ruzneho jazyka a ruznych celedi. 6 Synove Chamovi: Kus a Misrajim, Put a Kenaan. 7 Synove Kusovi: Seba a Chavila, Sabta a Raema a Sabteka. Synove Raemovi: Seba a Dedan. 8 Kus pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvnim bohatyrem.

  • 9 Byl to bohatyrsky lovec pred Hospodinem; proto se rika: Jako Nimrod, bohatyrsky lovec pred Hospodinem. 10 Pocatkem jeho kralovstvi byl Babylon, Erek, Akad a Kalne v zemi Sinearu. 11 Z teto zeme vysel do Asyrie a vystavel Ninive-i Rechobot-ir a Kelach 12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem to je to velike mesto. 13 Misrajim zplodil Ludany a Anamce, Lehabany a Naftuchany 14 i Patrusany a Kasluchany z nich vysli Pelistejci a Kaftorce. 15 Kenaan zplodil Sidona, sveho prvorozeneho, a Cheta, 16 Jebusejce, Emorejce a Girgasejce

  • 17 i Chivejce, Arkejce a Sinana, 18 Arvadana a Semarce a Chamatana. Potom se celedi kenaanske rozptylily. 19 Pomezi kenaanske se tahlo od Sidonu smerem pres Gerar az ke Gaze, smerem pres Sodomu, Gomoru, Admu a Sebojim az k Lese. 20 To jsou synove Chamovi v ruznych zemich, pronarody ruznych celedi a jazyku. 21 Take Semovi, praotci vsech Heberovcu, starsimu bratrovi Jefeta, se narodili synove. 22 Synove Semovi: Elam a Asur, Arpaksad a Lud a Aram. 23 Synove Aramovi: Us a Chul, Geter a Mas. 24 Arpaksad zplodil Selacha a Selach zplodil Hebera.

  • 25 Heberovi se narodili dva synove: jmeno jednoho bylo Peleg (to je Rozcleneni), nebot za jeho dnu byla zeme rozclenena; a jmeno jeho bratra bylo Joktan. 26 Joktan pak zplodil Almodada a Selefa, Chasarmaveta a Jeracha, 27 Hadorama a Uzala a Diklu, 28 Obala a Abimaela a Sebu, 29 Ofira a Chavilu a Jobaba; ti vsichni jsou synove Joktanovi. 30 Jejich sidliste bylo od Mesi smerem k Sefaru, hore na vychode. 31 To jsou synove Semovi ruznych celedi a ruznych jazyku, ruzne pronarody v ruznych zemich. 32 To jsou celedi synu Noeho podle jejich rodopisu v ruznych pronarodech; z nich pak po potope vzesly vsechny pronarody na zemi.

  • Prečo citujem Starý zákon?

    Hľadajte v texte moje priezvisko...