Dobrý deň, som

ROBERT MADAJ

tvorím web.

Chcete vedieť viac?

Robert Madaj

Žijem a pracujem v Bratislave. Mám rád iPad, seriály, hudbu a Vineu.

1 Toto je rodopis synu Noeho: Sem, Cham a Jefet.Po potope se jim narodili synove. 2 Synove Jefetovi: Gomer a Magog a Madaj, Javan a Tubal, Mesek a Tiras.

Poďme ďalej

Čo robím

známy weblog s podcastom

Neprogramujem. Viem to robiť. Kódim. Lebo to viem. Kreslím. Čo viem. Navrhujem neustále. Píšem, dobre, veľa. Poznám, kto je dobrý v tom, čo mi ukáže. Chcete vedieť, čo ma poteší?

Zaujíma ma web, mobilné technológie a veľa rokov si píšem na svoj weblog.

Píšem o veciach: Panasonic, Samsung, LG, Sony, Syabas, Apple, Logitech...

Vydávam aj podcast so správami.

Chcete pokračovať?

 

Chcete ma potešiť?

Klikajte na Like, zdieľajte na sociálnych sieťach, komentujte priamo pod článkami. Máte atraktívne veci, ktoré mi chcete požičať na otestovanie?

A teraz už viete prečo mi napíšete.

Čo viem

html, css, javascript, perl, php, vbs, ajax, psd, swf, cms, seo, gui...

Od PMD 85, cez Sinclair ZX Spectrum, PC až po Mac. Programujem, kódim, kreslím, navrhujem, píšem, fotím, natáčam, strihám, publikujem.

Windows, Linux, OS X, iOS, Photoshop, Flash, MS Exchange, Sharepoint Designer, vmware, Acrobat, iMovie...

Čo nechcem: inštalovať a vŕtať sa vo Windows :-)

Chcete kontakt?

I'm Magic

Robert @ Madaj net

Vyberte si najvhodnejší spôsob.

Kontaktujte ma

 
 

Napíšte mi

A teraz už viete prečo mi napíšete.

GENESIS 10

1 Toto je rodopis synu Noeho: Sem, Cham a Jefet.Po potope se jim narodili synove. 2 Synove Jefetovi: Gomer a Magog a Madaj, Javan a Tubal, Mesek a Tiras. 3 Synove Gomerovi: Askenaz a Rifat a Togarma. 4 Synove Javanovi: Elisa a Tarsis, Kitejci a Dodanci. 5 Z nich vzesly ostrovni pronarody v ruznych zemich, pronarody ruzneho jazyka a ruznych celedi. 6 Synove Chamovi: Kus a Misrajim, Put a Kenaan. 7 Synove Kusovi: Seba a Chavila, Sabta a Raema a Sabteka. Synove Raemovi: Seba a Dedan. 8 Kus pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvnim bohatyrem. 9 Byl to bohatyrsky lovec pred Hospodinem; proto se rika: Jako Nimrod, bohatyrsky lovec pred Hospodinem. 10 Pocatkem jeho kralovstvi byl Babylon, Erek, Akad a Kalne v zemi Sinearu. 11 Z teto zeme vysel do Asyrie a vystavel Ninive-i Rechobot-ir a Kelach 12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem to je to velike mesto. 13 Misrajim zplodil Ludany a Anamce, Lehabany a Naftuchany 14 i Patrusany a Kasluchany z nich vysli Pelistejci a Kaftorce. 15 Kenaan zplodil Sidona, sveho prvorozeneho, a Cheta, 16 Jebusejce, Emorejce a Girgasejce 17 i Chivejce, Arkejce a Sinana, 18 Arvadana a Semarce a Chamatana. Potom se celedi kenaanske rozptylily. 19 Pomezi kenaanske se tahlo od Sidonu smerem pres Gerar az ke Gaze, smerem pres Sodomu, Gomoru, Admu a Sebojim az k Lese. 20 To jsou synove Chamovi v ruznych zemich, pronarody ruznych celedi a jazyku. 21 Take Semovi, praotci vsech Heberovcu, starsimu bratrovi Jefeta, se narodili synove. 22 Synove Semovi: Elam a Asur, Arpaksad a Lud a Aram. 23 Synove Aramovi: Us a Chul, Geter a Mas. 24 Arpaksad zplodil Selacha a Selach zplodil Hebera. 25 Heberovi se narodili dva synove: jmeno jednoho bylo Peleg (to je Rozcleneni), nebot za jeho dnu byla zeme rozclenena; a jmeno jeho bratra bylo Joktan. 26 Joktan pak zplodil Almodada a Selefa, Chasarmaveta a Jeracha, 27 Hadorama a Uzala a Diklu, 28 Obala a Abimaela a Sebu, 29 Ofira a Chavilu a Jobaba; ti vsichni jsou synove Joktanovi. 30 Jejich sidliste bylo od Mesi smerem k Sefaru, hore na vychode. 31 To jsou synove Semovi ruznych celedi a ruznych jazyku, ruzne pronarody v ruznych zemich. 32 To jsou celedi synu Noeho podle jejich rodopisu v ruznych pronarodech; z nich pak po potope vzesly vsechny pronarody na zemi.

Naspäť do súčasnosti!